کارگاه آموزشی اصول و تربیت کودک بمدت دو روز و با شرکت 40 نفر از مشاوران و روانشناسان مراکز مشاوره و راهنمایی توسط بهزیستی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین دوره که طی روزهای 21 و 22 مرداد ماه برگزار شد . 40 نفر از مشاوران و روانشناسان فعال در مراکز مشاوره و راهنمایی سطح استان  باحضور دکتر نوید الدین نوری بعنوان مدرس کارگاه با مباحث اصولی مربوط به تربیت کودک از جمله  : رشد جنسی بهنجار کودک ، باج گیری کودک ، دسته بندی باج گیری ، سلسله مراتب نیازهای کودک و… آشنا شدند.