کارگاه تربیت مربی مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان توسط معاونت پیشگیری اداره کل بهزیستی استان کرمان با حضور 33 نفر از مدرسین دانشگاهها و مسئولین مراکز مشاوره به مدت 4 روز به مدرسی استاد ناصری استاد کشوری آموزش مهارتهای زندگی در کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین دوره آموزشی صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه ریشه ی نا آرامی های ذهنی افراد عدم اطلاع از مهارتها ی زندگی می باشد گفت :احساس آرامش در زندگی نتیجه رفتارهای صحیح در برخورد با مسایل مختلف است که با فراگیری مهارتهای رفتاری بدست می آید.

وی افزود : فراگیری مهارتهای زندگی و آموزش آن به فرزندان جامعه را به سمت داشتن اجتماعی سالم سوق خواهد داد.
صادق زاده برگزاری چنین دوره های آموزشی را فرصتی برای تبادل اطلاعات و بارش افکار دانست و افزود: برگزاری چنین دوره های آموزشی ، بسمت تولید فکر و رسیدن به یک راهکار تأثیر گذار موفق در زندگی فردی و اجتماعی افراد می باشد.