کارگاه آموزشی دو روزه زوج درمانی با تاکید بر مسائل شایع،با حضور کارشناسان ارشدمشاوره 10 استان کشور توسط اداره کل بهزیستی در کرمان آغاز بکار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی استان در مراسم آغاز بکار این کارگاه آموزشی در محل مرکز جامع توانبخشی شهر کرمان گفت : خانواده در زمره مهم ترین سیستمهای اجتماعی است که براساس ازدواج بین دو جنس مخالف شکل می گیرد. وی افزود : حفظ و تداوم خانواده از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که خانواده به عنوان واحدی اجتماعی ، کانون رشد و تکامل ، الیتام و شفا دهندگی و تغییر و تحول آسیب ها و عوارض اجتماعی است که هم بستر شکوفایی و هم بستر فرو پاشی روابط میان اعضاء می باشد.
دکتر عباسی در ادامه ، هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را توانمند سازی مشاوران و روانشناسان مراکز دولتی و غیر دولتی استانهای شرکت کننده درراستای ارائه خدمت موثر تر مشاوره ای به جامعه هدف و پیشگیری از بروز و شیوع آسیبهای اجتماعی در حوزه خانواده دانست و افزود : طی دو روز برگزاری کارگاه 50 نفر از کارشناسان ارشد و دکترای روانشناسی و مشاوره از مباحث آموزشی استفاده   می کنند.
مدیرکل بهزیستی در ادامه زوج درمانی را راهی دانست برای حل مشکلات و کشمکش های زوج هایی که خود به تنهایی قادر به حل مشکلاتشان نیستند.
ایشان ، فرآیند زوج درمانی را ارتباط مشاوره ای میان مرد ، زن و مشاور عنوان کرد و کاهش رابطه یا ارتباط کلامی ، بحث ها و جدلهای همیشگی ، برآورده نشدن نیازهای عاطفی و احساسی ، نگرانیهای مالی و تضاد و اختلاف بر سر فرزندان را از عمده مشکلات زوج درمانی برشمرد.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان در ادامه با تشریح فعالیتهای صورت گرفته از سوی بهزیستی استان کرمان در خصوص کمک به حفظ کیان خانواده ها گفت:  طی سال 1391 ، 27659 نفر از آموزشهای برگزار شده توسط بهزیستی درخصوص فراگیری مهارتهای زندگی بهره مند شده اند.
وی افزود : طی همین مدت 11588 نفر نیز آموزشهای قبل از ازدواج را فرا گرفته اند و 1912 نفر نیز با حضور در کارگاههای آموزشی بهزیستی آموزشهای مربوط به زندگی و خانواده را دریافت کرده اند.