کارگاه راهکار های هم افزایی جامعه هدف بهزیستی در زمینه ی کار آفرینی و خود کفایی اقتصادی مددجویان شهرستان بافت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از بافت الهام خالویی رئیس اداره بهزیستی شهرستان بافت با بیان اینکه یکی از نیازهای اصلی جامعه هدف بهزیستی توانمندسازی می باشد عنوان کرد : برگزاری چنین کارگاه ها و همایش های کار آفرینی لازمه شروع فعالیت های اقتصای علمی است  .

مهدی پور رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بافت شرایط اقتصادی مناسب لازمه  داشتن زندگی آرام می باشد و بیان کرد : تقسیم عادلانه سود و سرمایه میان اقشار جامعه باعث رفع نیازهای اقتصادی خانواده ها می شود .

ایشان از قانون های موجود در خصوص  کار برای مدد جویان و بهبود یافتگان از جمله تخفیف ها ی بیمه ای و هم چنین وام کم بهره جهت کارفرمایان  توضیحاتی ارائه نمودند .

یکی از دستآورد های این کارگاه آموزشی تشکیل یک تعاونی چند منظوره ویژه اشتغال زایی برای  جامعه هدف بهزیستی بود که مقرر شد با پیگیری چندین نفر از بهبود یافتگان انجام شود.