کارگروه اجتماعی شهرستان کهنوج با حضور معاون امور اجتماعی بهزیستی کرمان ، فرماندار و رئیس بهزیستی کهنوج درمحل سالن اجتماعات مرکز بهداشت این شهرستان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان این کارگروه  به منظور بررسی مسائل و مشکلات معتادین پرخطر و خیابانی ، کودکان و زنان بی سرپرست و بد سرپرست برگزار شد.

محمود منصوری معاون امور اجتماعی بهزیستی در این جلسه با تاکید بر شناسایی علت آسیبهای اجتماعی گفت : ارائه خدمات مشاوره ، توجه به رشدو تربیت دوران کودکی افرادو مشارکت سازمانهای متولی به کاهش آسیبهای منجر می شود.

وی با اشاره  به بدسرپرستی کودکان به عنوان یکی ازانواع کودک آزاری طبق قوانین کنوانسیون حقوق کودکان اظهار داشت : توجه ویژه به تربیت کودکان از نظر جسمی ، روانی ، فرهنگی و آموزشی به پیشرفت جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی  منجر می شود .

در ادامه عیدی فرماندار کهنوج به تشریح وضعیت اعتیاد در بین قشر جوان و نوجوان پرداخت و عنوان کرد : اعتیاد حد و مرز نمی شناسد و ممکن است گریبان هر قشر یا خانواده ای را بگیرد لازم است آگاهی فراد و خانواده هارا د این زمینه ارتقاء دهیم .

فرماندار کهنوج خاطر نشان کرد : با برنامه ریزی اصولی و با استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی باید از مدسه و دانشگاه با هدف پیشگیری از اعتیاد و مواد مخدر صنعتی تلاش شود .