جلسه کارگروه شورای سالمندان با موضوع توانمندسازی زنان سالمنددر محل بنیادفرزانگان و با حضورمعاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان وکارشناسان ستادی و شهرستانهای بم، سیرجان، بافت،رفسنجان وکرمان  برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان  در ابتدای این جلسه اسدی معاون توانبخشی بهزیستی  طی سخنانی اظهار نمودند طرح توانمندسازی زنان سالمندان توسط بنیاد فرزانگان در سالجاری درحال اجراست این طرح باهمکاری دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشورومعاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوری طراحی وتامین اعتبار گردیده و برای اجرا به 10استان ابلاغ گردیده است
وی در ادامه عنوان داشت  دراین طرح بناست که تعداد 5000زن سالمنددر وهله اول پس از شناسایی در برنامه توانمندسازی قرار می گیرند لذا دربحث شناسایی به  همکاری کلیه دستگاههای متولی امور سالمندان بویژه بازنشستگی کشوری ،لشکری، تامین اجتماعی ، کمیته امداد ،شهرداری و…را  نیاز است تا امر شناسایی جهت انجام برنامه ریزی های بعدی به خوبی  صورت گیرد .
پس از آن صاحب الزمانی رئیس دانشکده تربیت بدنی گفت با استفاده از امکانات این دانشکده  می توان دربحث توانمندیهای جسمانی اقداماتی انجام داد وآمادگی دانشکده راجهت ارائه پکیج آموزشی در خصوص ورزشهای مناسب دوران سالمندی جهت پیشگیری ویا کمک به امردرمان برخی بیماریها ازجمله فشار خون،دیابت و…را اعلام نمودوبه رویکرد ارائه تمرینات ورزشی از طریق اینترنت نیز اشاره نمودند.
پور ابراهیمی رئیس هیئت مدیره بنیاد فرزانگان نیز  پیشنهاد نمودند جهت سنجش چگونگی انجام برنامه یک پرسشنامه کیفیت زندگی در آغاز وپایان اجرای طرح تکمیل وبدین ترتیب برنامه مورد ارزیابی قرار گیرد همچنین درخواست نمود با توجه به وجود کمیته آلزایمر مواردی که مبتلا به آلزایمر گردیدند به کمیته آلزایمر معرفی گردند.
در ادامه جلسه فوق نوری کارشناس دبیرخانه شورای سالمندان استان به تشریح  شیوه نامه اجرایی طرح توانمند سازی وشرح وظایف واحدهای اجرایی ستاد،استان،شهرستان،بنیاد فرزانگان ورابطین سلامت پرداخت .