کمیته پدافند غیرعامل بهزیستی با حضور اعضا و بازیار مدیرکل دفتر پدافند غیر عامل استانداری کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در این نشست مدیر کل دفتر پدافند غیر عامل  استانداری با تأکید بر هوشیاری و آگاهی مسئولین دربهزیستی برای جلوگیری از بروز تهدیدات احتمالی در ادارات گفت: ایستادگی و پایداری ایران در مقابل استکبار جهانی موجب شده تا تهدیدات زیادی بر ایران وارد آید.
وی با ارایه بحثهای علمی و نکات آموزشی لازم برای اجرای بحث پدافند غیر عامل در ادارات افزود:باید در برابر تهاجم فرهنگی و تهدیداتی که از این دست اعمال می شود آگاه باشیم و با شناسایی عوامل درون زا و برون زا در برابر مراحل تهاجم فرهنگی ایستادگی نماییم. وی در ادامه توصیه های لازم را به مسئولین بهزیستی  نمودو از آنان خواست تا نکات لازم و علمی پدافند غیر عامل را در بهزیستی برای جلوگیری از بروز مشکلات و تهدادت ،عملی نمایند.
گفتنی است در ادامه این جلسه محمود حدادیان معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان کرمان نیز گزارشی از روند اقدامات صورت گرفته در خصوص پدافند غیر عامل در بهزیستی ارایه نمود.