به مناسبت دهه  مبارک فجر پرسنل اداره کل بهزیستی استان کرمان در یک کوهپیمایی شرکت نمودند .
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ، در این کوهپیمایی عمومی که به همت واحد تربیت بدنی و فوق برنامه بهزیستی برگزار شد تعداد 75 نفر از پرسنل شاغل در بهزیستی  فاصله مسیر کوهپیمایی کوههای صاحب الزمان را پیمودند.
گفتنی است در این برنامه مفرح و شاد به قید قرعه جوایزی به شرکت کنندگان در این کوهپیمایی اهدا شد .