اردوی آموزشی تفریحی ویژه مادران دارای فرزند معلول با همکاری بهزیستی و خیریه باب الحوایج کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در این دوره آموزشی_ تفریحی که با حضور 80 نفر از مادران دارای فرزند معلول برگزار شد علاوه استفاده از فضاهای های تفریحی و گردشی ،اساتید حاضر در این اردو در خصوص مواردی چون عوامل موثر در کاهش معلولیت ،استفاده از توانمندیهای معلولین برای انجام کارهای ضروری ،چگونگی برخورد با فرد معلول، اهمیت اصول بهداشت روان در خانواده ،مهارتهای زندگی و تأثیر آن بر رفتار معلول برای جلوگیری از مشکلات روانشناختی  توضیحات لازم را ارایه نمودند.