جلسه کمیته مناسب سازی استان کرمان در محل سالن اجتماعات معاونت عمرانی استانداری کرمان با حضور اعضاء کمیته تشکیل شد.
 درابتدای این جلسه دکتر صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به ااقدامات صورت گرفته در استان دربحث مناسب سازی اماکن عمومی گفت : علی رغم اینکه  زیر ساختهای شهری جهت مناسب سازی کامل نمی باشد اما می توان در این مسیر  قدمهایی هرچند کوتاه ولی محکم و مفید جهت آسایش و آرامش جامعه هدف برداشت.

وی با اشاره به اینکه مناسب سازی فضاهای شهری صرفاً برای رفاه حال معلولین نمی باشد افزود : بیمراان ،سالمندان و کودکان نیز نیزامند تردد بدون مانع و استفاده از فضاهای عمومی در دسترس می باشند که باید با همکاری هم نهاد ها در این راستا پیش رفت.
 درادامه مهندس کامیاب معاون فنی و عمرانی استانداری کرمان نیز گفت:با وجود مشکلات اعتباری وعدم زیر ساخت های مناسب  بسیاری از موانع موجود در سطح شهر با مدیریتی صحیح و اصولی قابل رفع و اصلاح می باشد.
وی حضور همه افراد و دستگاهها را برای مناسب سازی شهری الزامی دانست و اظهار امیدواری کرد تا با انجام مصوبات وپیگیری اعضا کمیته در سال آینده در مسیر مناسب سازی اقدامات خوبی انجام شود.
درادامه جلسه اعضاء جلسه به بیان اقدامات انجام شده از سوی سازمان مربوطه و طرح دیدگاههای خود پرداختند در پایان هم مهندس سیف الهی شهردار کرمان اظهار امیدواری کرد مناسب سازی معابر و امکان دسترسی معلولین در بین وظایف متعدد و پیچیده نهادها و ارگانه گم نشود و بطور مرتب و منظم در دستور کار جلسه ارگانها قرار گیرد تا شاهد پیشرفت مناسب دراین خصوص باشیم.