پایگاه مقاومت بسیج نصر اداره کل بهزیستی استان کرمان ،دوره آموزشی ضمن خدمت ویژه پرسنل بهزیستی را برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،این دوره آموزشی با هدف تبدیل وضعیت بسیجیان عادی به فعال برگزار  شد و تعداد زیادی از پرسنل بهزیستی به همراه پرسنل ادارات بیمه خدمات درمانی ،دانشگاه علوم پزشکی ،شرکت ذغال سنگ ،و شرکت آب و فاضلاب کرمان در این دوره شرکت نمودند.
گفتنی است در این دوره آموزشی که به میزبانی پایگاه مقاومت بسیج نصر اداره کل بهزیستی به مدت دو روز برگزار شد،مباحثی چون احکام دینی ،تقویت دینی ،اندیشه دینی و اخلاق اسلامی ارایه شد.