همزمان با اجرای طرح ضیافت مهر ماه مبارک رمضان توسط بهزیستی و با همکاری خیرین ، دستگاههای دولتی ، بخش خصوصی و جوامع تخصصی در سراسر استان 500 نفر از معلولین ضایعه نخاعی به همراه خانواده های خود میهمان یکی از خیرین کرمانی بودند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان : در این مراسم که با حضور جمع کثیری از معلولین ضایعه نخاعی و خانواده های ایشان و مسئولین بهزیستی برگزار شد به همت یکی از خیر بزرگوار تعداد 500 نفر از جامعه هدف بهزیستی میهمان ضیافت افطار بودند.

در حاشیه برگزار ی ضیافت افطاری دکتر رضا عباسی مدیر کل بهزیستی کرمان گفت :طرح ضیافت مهر همه ساله در ماه مبارک رمضان در سطح مراکز و مجتمع های نگهداری بهزیستی به منظور حضور اقشار مختلف بهزیستی در بین مددجویان و بازدید از مراکز و آشنایی بیشتر با اهداف و برنامه های بهزیستی در راستای جلب کمکهای مردمی و فراهم نمودن فضای معنوی و صمیمی در مراکز بهزیستی اجرا می شود.
وی افزود : امسال نیز با همکار ی بخش خصوصی خیرین و بسیاری از نیکوکاران این طرح به منظور استفاده از تمامی ظرفیت ها و مشارکتهای عمومی برای کمک به جامعه هدف بهزیستی برگزار می شود.
گفتنی است این ضیافت با اجرای برنامه های فرهنگی و معنوی همراه بود.