آزمون تأسیس مهد کودک ،ویژه سال 92 توسط بهزیستی و با حضور 404 شرکت کننده در کرمان برگزرا شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان دکتر عباس مدیر کل بهزیستی استان کرمان در بازدید از محل برگزاری این آزمون گفت:این آزمون به منظور شناسایی افراد واجد الشرایط جهت تأسیس مهد کودک در مناطق مورد نظر سالانه برگزار می شود .
وی افزود: ثبت نام تأسیس مهد کودک در دیماه برای 320 منطقه (61 شهری و 259 روستایی )از طریق سایت www.emahd.ir/krm انجام شد و در نهایت 568 متقاضی جهت شرکت دراین آزمون ثبت نام نمودند . مدیر کل بهزیستی افزود: تعداد 404 نفر متقاضی تأسیس مهدکودک در تاریخ  26 بهمن ماه در سالن هنرستان شهید شبستری شرکت نمودند.که این افراد در مدت 75 دقیقه به 60 سوال مطرح گردیده از منابع اعلام شده پاسخ دادند.
گفتنی است  نتایج این آزمون از 15 فروردین ماه سال 1392 اعلام و افرادی که حدنصاب امتیاز را به دست آورند جهت انجام مصاحبه و مراحل بعدی تأسیس مهد اعلام می گردند.