معلولین و مددجویان موفق بهزیستی کرمان بر اساس تفاهم نامه فی ما بین بهزیستی وکانون آموزشی قلم چی از امکانات آموزشی رایگان بهرهمند می شوند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، بر اساس این تفاهم نامه علاوه برمعلولین و مددجویان موفق مددجویان دیگر نیز با معرفی بهزیستی به کانون آموزشی قلم چی می توانند از تخفیف ویژه جهت استفاده از امکانات آموزشی این مرکزاستفاده کنند.
گفتنی است بر پایه این تفاهم نامه علاوه بر مددجویان فرزندان پرسنل نیز در این  طرح می توانند از امکانات آموزشی با شرایط ویژه استفاده نمایند.