جلسه هم اندیشی بین بهزیستی و اعضاء هیات مدیره انجمن ها و موسسات خیریه با حضور مدیر کل ، معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان ، مشاور مدیر کل ، کارشناسان و رئیس انجمن نابینایان ، مدیر عامل خیریه عصای سفید و رئیس هیات مدیره خیریه جامعه حامی معلولین با هدف بررسی مسائل بین بخشی موسسات برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان در این جلسه گفت :  ظرفیتی که در موسسات خیریه وجود دارد می تواند به خدمت رسانی منجر شود .

صادق زاده با اشاره به اینکه وجود اختلاف نظر و سلیقه ، همیشه به مفهوم فاصله گرفتن نیست ،یادآور شد : می توان اختلاف نظرها را در یک میز مذاکره حل و فصل نمود .

مدیر کل بهزیستی در جمع بندی نظرات و پیشنهادات مطرح شده اظهار داشت : بهزیستی استان آمادگی دارد که جلسات مشورتی و تخصصی مدیران موسسات انجمن ها و خیریه ها را حمایت نموده چرا که خروجی این جلسات می تواند بهبود عملکرد موسسات ، وضع یا اصلاح قانون و تحقق حقوق گروه های معلولین و افراد آسیب پذیر را به همراه داشته باشد .

در ادامه لاله عارف عشقی مدیر عامل عصای سفید نیز در سخنانی برتعامل و همکاری برای ارتقاء جایگاه افراد نابینا و کم بینا تاکید کرد .

کاشف رئیس هیات مدیره خیریه جامعه حامی معلولین با اشاره به مسائل سخت افزاری و نرم افزاری که موسسات خیریه مختلف با آن روبرو هستند افزود : علاوه بر مسائل عمومی هر یک از موسسات خیریه و انجمن ها شرایط مختص خود را دارند که این مسائل عمومی و اختصاصی قابل بررسی و دسته بندی است .

وی با طرح پیشنهاد برگزاری جلسات مشترک بین موسسات خیریه با نظارت بهزیستی استان کرمان آمادگی خیریه جامعه حامی معلولین را از برگزاری این جلسات و جمع بندی داده ها و پیشنهادات اعلام کرد .