به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در آئین افتتاح 150 مرکز اورژانس اجتماعی در ساسر کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور ،وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور از مدیر کل بهزیستی استان کرمان به دلیل کسب رتبه برتر بهزیستی کرمان در شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1395 تجلیل شد .

 در این راستا عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان به دلیل خدمت رسانی مطلوب به آحاد جامعه هدف از وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی لوح سپاس دریافت نمود .