بهزیستی استان کرمان در طرح یاوران نماز که با هدف انس با خدا و آشنایی با فرایض دینی در مهدهای کودک سراسر کشور برگزار شد ، توانست مقام اول کشوری را از آن خود کند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی  استان کرمان ، در همایش 500 نفری کودکان مهدهای کودک که توسط بهزیستی و به مناسبت هفته جهانی کودک برگزار شد از مهدهای کودک آفرینش کرمان و گلهای زندگی سیرجان به واسطه اجرای این طرح و کسب عنوان اول کشوری در بخشهای تک خوانی ، هم خوانی و نمایش با موضوع نماز تجلیل شد.
گفتنی است دراین طرح مربیان مهدهای کودک محتوای آموزشی نماز را به کودکان در مهدهای کودک ارائه نمودند.