مسابقات کشوری جشنواره فرهنگی آموزشی قرآن و عترت به مدت چهار روز در مشهد مقدس برگزار گردید.
بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان 5 نفر از بهزیستی استان کرمان در این مسابقات شرکت نمودند که چهار نفر رتبه اول و یک  نفر حائز رتبه سوم شد.

اسماء ایرانمنش مربی مهدکودک در رشته حفظ ، حسنیه قهاری مربی مهدکودک در رشته ترتیل ، مریم عظیمی از روشندلان در رشته حفظ ده جزء اول و رامین پور محمدی از فرزندان در رشته حفظ جزء 30 رتبه اول و حسین زمانی از روشندلان در رشته حفظ کل قرآن رتبه سوم را کسب نمودند.