فرماندار شهرستان انار و جمعی از کارشناسان در نوزدهمین روز از ماه مبارک رمضان از اداره بهزیستی شهرستان انار بازدید و در جریان مشکلات این اداره قرار گرفتند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از انار : حمید پوداتات رئیس بهزیستی با تشریح پروژهای عمرانی بهزیستی گفت : فضای فعلی اداره بهزیستی مناسب ارائه خدمات نیست

وی با بیان شرایط لازم برای ارائه خدمات به گروههای تحت حمایت به ویژه معلولین ، اظهار داشت : برای انجام سنجش  شنوایی ، سنجش بینایی و گفتار درمانی که هم اکنون در فضای راهرو اداره انجام می شود ،  اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان نیاز است .

سید ضیاءطباطبایی فرماندار انار نیز در این بازدید در جریان مسائل و مشکلات بهزیستی انار قرار گرفت تا در جلسات فرمانداری مشکلات بررسی و برای رفع آنان همکاری شود.