جلسه تقدیر از کارشناسان عضو کیمته شاخص های نظارتی و شاخص های اختصاصی وعمومی با حضور مدیرکل و اعضاء شورای معاونین برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ؛ عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی ضمن تبریک سال نو به همکاران در حوزه های مختلف گفت : برتری بهزیستی استان کرمان در جشنواره شهید رجایی سال1395 و همچنین به دست آوردن رتبه در شاخص های نظارتی از افتخاراتی است که حاصل همت و تلاش تمامی کارکنان بهزیستی در سراسر استان است.

صادق زاده با اشاره به تنوع ماموریت های بهزیستی در حوزه مسائل اجتماعی اظهارداشت : سازمان بهزیستی علاوه بر تنوع ماموریتهای سازمانی وظیفه حمایت و ارائه خدمت رسانی به اقشار زیادی از جامعه را بر عهده دارد که به واسطه این تنوع و تعدد در معرض ارزیابی های عمومی و تخصصی قرار می گیرد.

وی با اشاره به تغییر رویکرد سازمان بهزیستی در دفتر مدیریت عملکرد افزود: سازمان بهزیستی به عنوان یک سازمان تخصصی در ارزیابی عمکرد سازمانی از روش های کاملا نوین و علمی استفاده کرده که روش های به کار گرفته شده در این نوع ارزیابی علاوه بر ایجاد رقابت مثبت و سازنده سازمانی باعث گسترش تفکر و روش خود ارزیابی در بین کارشناسان می شود.

مهدی نخعی معاون پشتیبانی و منابع سازمانی بهزیستی با بیان اینکه بهزیستی کرمان در زمینه سلامت اداری در سطح کشور رتبه برتر را به دست آورده گفت : گرچه حفظ رتبه از افتخارات است اما مهم این است که بتوان هر ساله این رتبه ها را حفظ کرد.

در این جلسه از خدمات کارشناسان عضو در کمیته ها ی مختلف اداری تقدیر شد.