در نشست مشترک مسئولین بهزیستی با کمیته امداد امام (ره) صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به وظایف قانونی مشترک دو نهاد گفت : بهزیستی و کمیته امداد امام (ره ) دو بال در عرصه رفاه اجتماعی می باشند که اگر همراهی و تو از نشان برقرار شودنتایج ارایه خدمتتان به جامعه هدف تأثیر گذار می باشد.
وی با تأکید بر اینکه بهزیستی آمادگی هرگونه همکاری با کمیته امداد(ره) را دارد افزود: نگاه مسئولین بهزیستی برهمکاری با دستگاههای حمایتی و استفاده از ظرفیت ها و توان نهادهایی است که می توانند به جامعه هدف مان خدمات بیشتری ارایه نمایند .

مدیرکل بهزیستی اظهار امیدواری کرد همکاری و تعامل بین دو دستگاه ( بهزیستی و کمیته امداد ) بتواند به سمت صرف انرژی در جهت رفع مشکلات اجتماعی و ایجاد رفاه درجامعه پیش رود.
صادق زاده به آسیب های اجتماعی موجود درجامعه اشاره کرد و گفت : عدم وجود هم افزایی و احتیاط های بی مورد در دستگاهها ی دولتی از دلایل روند کند حل مشکلات و معضلات اجتماعی درجامعه می باشد که توان تخصصی بهزیستی و حمایتی کمیته امداد می توانند درکنار هم موجب هم افزایی این دو دستگاه و تعامل بیشتردر حل مشکلات اجتماعی جامعه هدف دو دستگاه گردد.
دراین نشست مهندس میرزایی مدیرکل کمیته امداد امام (ره) نیز با اشاره به ظرفیت های موجود در کمیته امداد گفت : در سالهای گذشته قدمهای خوبی در بحث اشتغال مددجویان صورت گرفته که با تعامل با بهزیستی می توان اقدامات موثری برای جامعه هدف دو دستگاه برداشت و مددجویان بیشتری از بهزیستی در بحث اشتغال مشغول بکار شوند.
وی با اشاره به اینکه نگاه به همکاری با بهزیستی نگاهی تعاملی است نه رقابتی افزود:معتقدیم که تقویت هر کدام از دو نهاد می تواند کمکی باشد برای ارایه خدمت به نیازمندان واقعی .
گفتنی است در ادامه این نشست پس از بحث و تبادل نظر با حضور معاونین دو دستگاه مقرر شد تا با تشکیل کمیته های تخصصی نشست های مشترکی برگزار و پس از انجام بررسیهای لازم درزمینه های مختلفی چون ارائه خدمات تخصصی دربحث  توانبخشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، جلوگیری از بروز معلولیت ها ، در اختیار قرار دادن امکانات آموزشی موجود در دانشگاه جامعه علمی و کاربردی علوم بهزیستی از سوی بهزیستی و خدمات حمایتی در بحث های درمان و اشتغال از سوی کمیته امداد امام (ره) به مددجویان دو نهاد تفاهم نامه همکاری منعقد گردد.