به مناسبت دهه مبارک فجر تمامی خدمات تخصصی بهزیستی بصورت رایگان به جامعه هدف بهزیستی ارائه می شود.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان به مناسبت دهه فجر کلیه خدمات توانبخشی ( فیزیوتراپی ، گفتار درمانی ، شنوایی سنجی و… ) و خدمات مشاوره ای بصورت رایگان به جامعه هدف بهزیستی ارائه می گردد.
گفتنی است این خدمات از 12 تا 22 بهمن رایگان در سراسر استان کرمان به مددجویان ارئه می گردد.