به مناسبت دهه ولایت و به منظور معرفی توانمندیهای توانیابان بهزیستی نمایشگاهی از آثار صنایع دستی و فعالیت های این گروه از جامعه به همراه برگزاری جنگ شادی در محل پارک مادر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی کرمان ، دکتر شکوه معاون هماهنگی موسسات غیر دولتی ، مشارکتهای مردمی و اشتغال بهزیستی هدف از برگزاری این نمایشگاه را آشنایی مردم با توانمندیهای توانیابان بهزیستی دانست و گفت : اعیاد مذهبی ما مسلمانان یکی از زمانهای مناسبی است که می توان با معرفی فعالیت های بهزیستی و جامعه هدف تحت پوشش مشارکتهای مردمی را برای کمک به این گروه جمع نمود.

وی با بیان اینکه دولت به تنهایی پاسخگوی نیازهای جامعه هدف بهزیستی و حل مشکلات درمان ، مسکن ، اشتغال و… نیازمندان نمی باشد افزود: همراهی و مشارکت بخش های غیر دولتی و حتی کمکهای حداقلی مردم می تواند بسیاری از مشکلات این گروه را حل نماید.
دکتر شکوه اظهار داشت :عواید حاصل از این نمایشگاه جهت تأمین کمک هزینه درمان ، جهیزیه ، ازدواج و مسکن معلولین نیازمند و مددجویان صرف خواهد شد.
گفتنی است این نمایشگاه پنج شنبه و جمعه به مدت دو روز همراه با اجرای برنامه های شاد فرهنگی و هنری برگزار شد.