به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر جمعی از پرسنل بهزیستی کرمان در مراسم کوهپیمایی که بدین منظور برگزار شد شرکت نمودند.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی کرمان دراین مراسم کوهپیمایی  که در  جمعی از پرسنل بهزیستی خانواده های شهدا جانبازان و ایثارگران حضور داشتند ، پرسنل بهزیستی با حضور دراین مراسم به همکاران جانباز و ایثارگر خود و تمامی شهداء ، ایثارگران و جانبازانی که در عملیات آزاد سازی خرمشهر حضور داشتند . ادای احترام نمودند.