به مناسبت هفته بهزیستی اداره کل بهزیستی استان کرمان نمایشگاه آگاه سازی و پیشگیری از اعتیاد را در فرهنگسرای کوثر برگزار نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان  ،دراین نمایشگاه  علاوه بر نصب تابلوهای پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی فعالیت های  دفاتر پیشگیری از جمله ، مشاوره رایگان درخصوص پیشگیری و درمان اعتیاد ، توزیع کتاب ، بروشور ، پمفلت  و… نیزصورت می گیرد.
گفتنی است این نمایشگاه توسط دفتر پیشگیری از اعتیاد معاونت پیشگیری اداره کل بهزیستی و با همکاری فرهنگسرای کوثر ،  NGO های مجری طرح اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد شامل انجمن دوستداران کودک ، کلینیک روزنه ، موسسه همیاران سبز اندیش و مرکز سلامت روان آفرینش برگزار شد.