در دومین روز ازهفته بهزیستی به مناسبت این هفته نماز وحدت به امامت امام جمعه شهرستان وباحضور نماینده فرماندار وجمعی از مسئوولین شهردر مسجد صاحب الزمان (عج ا…)برگزار شد

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان بعد از پایان نماز ، الهام خالویی رئیس بهزیستی بافت با رائه گزارشی از فعالیتها وخدمات انجام شده در بهزیستی گفت:خدمت به مردم ورسیدگی به آلام ودردهای اجتماعی به ویژه در زمینه معلولیتها وآسیبهای اجتماعی نیاز مند نگاه پیشگیرانه و ترویج این تفکر در جامعه وجلب حمایت خیرین می باشد
الهام خالویی باسپاس از همه مسئولین ومردمی که دراین مراسم عبادی شرکت نموده بودند گفت ؛بهزیستی بیش ازحمایت مالی نیازمند حمایتهای غیرمالی ومعنوی خیرین می باشد
درادامه مراسم امام جمعه شهرستان حجه الاسلام مهدیزاده ، ضمن تبریک هفته بهزیستی از خدمات ارزنده بهزیستی تشکر نموده از تمامی مدیران و متخصصین شهرستان برای ارائه خدمات وحمایت از گروههای هدف بهزیستی تاکید نمود واقدامات خیرخواهانه پزشکان ودندانپزشکان در ارائه خدمات رایگان به معلولین ونیازمندان ستود
لازم به ذکر است دراین مراسم از 10نفر از خیرین تجلیل شد ولوح تقدیر وهدیه کارت توسط امام جمعه به سه نفر از معلولین بهزیستی بافت اهداءگردید درادامه باافتتاح نمایشگاه آثار ودستاوردهای معلولین ومددجویان ،از این نمایشگاه بازدید شد