به مناسبت هفته دولت جمع کثیری از کارکنات ادارات کل بهزیسیتی و کار ،تعاون و رفاه اجتماعی با شرکت در مراسم کوهپیمایی و ورزش صبحگاهی روز کاری خود را آغاز نمودند.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این کوهپیمایی کارکنان دو دستگاه بار دیگر در هفته دولت بر فراز کوههای صاحب الزمان یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشتند.