به مناسبت هفته دولت همزمان با آغاز این هفته خدمات توانپزشکی ،فیزیوتراپی و مشاوره بهزیستی به جامعه هدف خود رایگان ارائه می شود .
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ، دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت : این اقدام به مناسبت هفته دولت و کمک به جامعه هدف بهزیستی صورت می گیرد.
وی افزود: درهفته دولت ( 2 شهریورلغایت 8 شهریور) کلیه خدمات تخصصی از جمله توانپزشکی ، فیزیوتراپی ، مشاوره و… بهزیستی در سراسر استان رایگان ارائه می شود.