تفاهم نامه همکاری بین اداره کل بهزیستی استان کرمان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با حضور مدیر کل بهزیستی و مدیر کل فرهنگ ارشاد در محل مهدکودک غنچه های نور کرمان انجام شد .

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با بیان اینکه مهمترین عامل ترویج فرهنگ کتاب خوانی فرزندان ، والدین می باشند عنوان کرد : خانواده ها برای کمک به فرزندان باید فرهنگ کتاب خواندن را در خانه نهادینه نمایند .

عباس صادق زاده با  تاکید بر تقویت کتاب خانه ها در مهد های حاشیه شهر و مناطق کم بضاعت گفت : به منظور دسترسی کودکان و نوجوانان به کتاب و ترویج کتابخوانی برای مربیان مهد های کودک و مراکز نگهداری کودکان نیازمند برنامه و طرح می باشیم .

وی با اعلام آمادگی برای همکاری مشترک با  اداره فرهنگ و ارشاد در راستای ارتقاء کیفی فعالیت های فرهنگی و ترویج کتاب اظهار داشت : با نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی ، آموزش مهارت های زندگی ،فرزند پروری پیشگیری از معلولیت ها و اعتیاد از بسیاری از هزینه های جانبی تحمیل شده به دولت کاسته می شود .