سامانه درمانی آنلاین بیماران ، با تلاش و پیگیری های بهزیستی شهرستان قلعه گنج وبا تعاملات موثر خیرین راه اندازی شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از منوجان سامانه درمانی آنلاین بیماران توسط یکی از نخبگان دانشگاه صنعتی شریف ، پشتیبانی تعدادی از پزشکان متخصص ، مشارکت موثر خیریه های بنیاد صدر و منادیان رحمت تهران راه اندازی واز طریق این سامانه در سه ماهه ابتدایی سال جاری مبلغ 373میلیون و 380هزارو 240 ریال به 85 نفر از بیماران نیازمند شهرستان قلعه گنج پرداخت گردید .

با وارد نمودن اطلاعات و نوع بیماری افراد در این سامانه ، ده نفر از متخصصین نسبت به نوع بیماری این افراد اظهار نظر نموده و همچنین یک نفر از  متخصصین با گرفتن شرح حال بیمار از طریق تلفن ، مراتب را برای درمان اعلام می نماید .