روزی که بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران  ،امام خمینی (ره) ،آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را روز قدس نامید، برآن بود تا با این اقدام سترگ به جهانیان ثابت کند که مسلمانان در دفاع از حقوق مستضعفان با هم متحدند ،ایشان در بیانه خود اظهار داشتند روز قدس، روز مقابله مستضعفين با مستکبرين و يک روز جهانى است،روزى نيست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد،روز مقابله ملتهايى است که در زير فشار ظلم امريکا و غير امريکا بودند.
لذا ما پرسنل اداره کل بهزیستی استان کرمان نیز به تبعیت از امام راحلمان،مقام معظم رهبری و همگام با آحاد مردم در دفاع از حقوق مسلمانان و مستضعفین جهان بار دیگر با حضور خود در مراسم راهپیمایی روز قدس که از یادگارهای آن بزرگوار و روز نمایش قدرت اسلام و تحقق آمال مسلمین است ، ثابت خواهیم کرد که برای مقابله با ظلم و جور و تداوم  حیات اسلام تا آخرین قطره خون خود ایستاده ایم و در جهت اهداف نهضت جهانی اسلام با تمام توان تلاش خواهیم کرد.
روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان