اقدام موهن فیلمسازان آمریکایی در هتک حرمت به ساحت مقدس رسول الله توهینی بزرگ به اسلام و تک تک مسلمانان است که باید عاملان این بی حرمتی مورد مجازات قرار گیرند.
این رفتار ناپسند که به دنبال دشمنی آمریکا و اسراییل با مسلمانان نشأت گرفته با ر دیگر نشان داد آنان که مدعی دفاع از حقوق بشر و ارزشهای انسانی هستند حتی گام اول که احترام به همه ادیان و مذاهب الهی است را نیاموخته اند و تنها ادعای دفاع را در جهان سر می دهند. اما باید بدانند که توهین به رسول الله توهین به تک تک مسلمانان محسوب می شوند و مسلمانان در دفاع از ارزشهای اسلامی که چراغ هدایت بشریت به شمار می آید از پای نخواهند نشست و با تمام توان و قدرت در برابر بی حرمتی به اسلام خواهند ایستاد .
لذا ما پرسنل بهزیستی در سراسر استان نیز همراه با دیگر افراد جامعه با شرکت در راهیپمایی و سر دادن شعار هایی یكپارچه و همصدا شعار ‘این گفته امام و رهبر ماست، شعار ما نبرد با آمریكاست’ را سر می دهیم و اجازه نخواهیم داد که هتک حرمت به پیغمبر اسلام بی پاسخ بماند.
روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان