جلسه هم اندیشی کارشناسان شبه خانواده و مددکاران کلینیک های مددکاری با هدف بررسی فرآیندهای خدمات مددکاری و تکمیل پورتال سازمانی شبه خانواده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس بلندی معاون امور اجتماعی بهزیستی کرمان در جلسه هم اندیشی کارشناسان شبه خانواده با بیان اینکه خانواده امن ترین محیط برای مراقبت و پرورش فرزندان می باشد ؛ گفت : وظیفه مددکاران اجتماعی است که با ارائه خدمات تخصصی مددکاری از خروج فرزندان و پذیرش آنان در مراکز نگهداری پیشگیری کنند.

بلندی با بیان اینکه 90 % پرونده های امداد بگیر به بخش غیردولتی واگذار شده است ؛ اظهار داشت : فرزندان امداد بگیر فرزندانی هستندکه توسط اقوام نسبی – سببی و یا خانواده جایگزین در محیط خانواده مراقبت و نگهداری می شوند.

وی با تاکید بر استفاده از توان و ظرفیت خانواده ها و فرزندان در اجرای فرآیندهای توانمندسازی گفت : به روز بودن خدمات مددکاری ، هدفمند کردن خدمات ، تدوین برنامه های کمکی علمی و ارتقاء فرهنگی – اجتماعی فرزندان مقیم در خانواده از وظایف و مسولیت های خطیر مددکاران اجتماعی می باشد.