بی توجهی به مسائل فرهنگی و عدم طراحی پیوست فرهنگی برای تمامی امور نه تنها باعث مهارناهنجاریها نمی شود بلکه آسیب های اجتماعی و ناهنجاریها را گسترش می دهد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی با بیان مطلب فوق در جلسه شورای فرهنگی بهزیستی افزود : عامل مهم و موثر برای مهار ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی در کنار همه فعالیتهای در حال  انجام ، توجه ویژه و جدی به مسائل فرهنگی ، دینی و مذهبی و تقویت باورهای  دینی ، اسلامی و گسترش فعالیتهای فرهنگی در سطح جامعه است .

وی افزود : مهار بروز و شیوع ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی  برابر آنچه که مطلوب جامعه است  اتفاق نمی افتد مگر با تقویت باورهای دینی- گسترش معنویات و انجام امور فرهنگی متناسب با شئونات جامعه .
دکتر عباسی در ادامه با اشاره به اجرای طرح ضیافت مهر رمضان در سطح استان با تشکر از همه افراد حقیقی و حقوقی ، خیرین ، دستگاهای اجرایی استان ، بخشهای خصوصی ، متخصصین و عموم مردم بخاطر حضور فعال در طرح ضیافت مهر رمضان و کمک به جامعه هدف بهزیستی و قدردانی از روزه داران نماز گذاری که در روز عید سعید فطر . فطریه خود را به بهزیستی اختصاص دادند گفت : وجوه جمع آوری شده در اسرع وقت و کوتاهترین زمان ممکن براساس فتوای مراجع عظام تقلید و قانون صرف گره گشایی و حل مشکلات جامعه هدف بهزیستی خواهد شد.
برپایه این خبر ، درادامه این جلسه ، برنامه های فرهنگی پیش بینی شده جهت نیم سال دوم سال 92 بهزیستی در استان کرمان مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .