بیا که    ترک فلک خوان  روزه غارت  کرد             هلال  عید  به  دور  قدح  اشارت   کرد
ثواب   روزه   و  حج قبول   آن کس  برد             که  خاک میکده ی عشق را زیارت کرد

سلام بر تو ای بزرگ ترین ماه خدا و ای عید دوستان خدا .سلام بر تو که پیش از آمدن در آرزوی تو بودیم و پیش از رفتن از اندیشه ی فراقت محزونیم. سلام بر تو که دیروز چه سخت به تو دل بسته بودیم و فردا چه بسیار به سوی تو مشتاق .

بناست که رمضان با سحرها و افطار هایش ، با شبهای قدر و مناجات هايش از ما آدمی  دیگر بسازد  اگر در عید فطر در نیابيم که از نو متولد شده ايم، اگر تازگی را در روح خود احساس نکنیم، عید فطر عید ما نیست .
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک و مقدس رمضان ، ماه تزکیه ی روح و تهذیب نفس و تنویر قلوب ضمن عرض تبریک امید آن دارم تا با خود سازی و رسیدن به اوج کمالات در ماه پر فیض رمضان ،والا مقامی انسانیّت خویش را به حد اعلا رسانده باشید.
گوهر وجودتان پایدار و برقرار و گامهایتان استوار و ماندگار باد.

دکتر رضا عباسی
مدیر کل بهزیستی استان کرمان