در جریان برگزاری آخرین شورای معاونین بهزیستی استان کرمان دکتر انوشیروان محسنی بند پی در تماس تلفنی با مدیرکل  بهزیستی استان کرمان ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سال 1395 به تمامی پرسنل بهزیستی استان کرمان گفت :

امیدوارم در دولت تدبیر و امید و در سال جدید با خلاقیت و نوآوری اقدامات و خروجی فرآیند خدمت در بهزیستی به کاهش آسیبها در حوزه مسائل اجتماعی منجر شود.
باتوجه به پهناوری کرمان و نوع و جنس مشکلات و مسائل اجتماعی استان جلسه ویژه ای برای بررسی این نیازها امروز در سازمان بهزیستی کشور تشکیل و برای کاهش و حذف موانع اعتباری و ساختاری تصمیم گیری می شود.