تجربیات مددکاری کسب شده در زلزله دلخراش بم را با هدف کمک به انجام اقدامات موثرتر مددکاری اولیه و ثانویه در بحران در اختیار همکارانمان در آذربایجان شرقی قرار می دهیم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ؛ دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی استان کرمان با بیان مطلب فوق افزود : استان کرمان باتوجه به وقوع دو زلزله مهیب در شهرستانهای بم و زرند در حوزه کاری زلزله به دانشگاهی از تجربیات عملی تبدیل شده است. وی گفت : با اتمام عملیات موفق تیمهای امداد و نجات ، کار عملی و علمی مددکاران بهزیستی جهت شناسایی و ساماندهی افراد هدف بهزیستی ، ارائه خدمات مددکاری و مشاوره ای و مداخلات روحی و روانی آغاز می شود که براساس وظیفه قانونی و باتوجه به کسب تجربیات موثر مددکاران بهزیستی کرمان در جریان دو زلزله رخ داده در بم و زرند و با هدف کمک به همکاران حاضر در مناطق حادثه دیده جهت ارائه خدمات مطلوبتر ، آمادگی کامل اعزام تیمهای « مددکاری در بحران » بهزیستی کرمان را به آذربایجان شرقی اعلام کرده ایم تا با استقرار تیم عمل کننده مددکاری در بحران بهزیستی کرمان در کنار مددکاران بهزیستی آذربایجان شرقی برگ زرین دیگری از فعالیت مددکاری در کتاب رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به یادگار بماند.