به مناسبت روز صادرات از صادر کنندگان نمونه استان کرمان با حضور استاندار ،نمایندگان مردم استان کرمان در مجلس شورای اسلامی ،مدیر کل بهزیستی استان کرمان ،رئیس اتاق بازرگانی کشور و مقامات استانی در محل  سالن اجتماعات  اتاق بازرگانی  تجلیل شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با تقدیر و تشکر از متولیان عرصه تولید و اقتصاد گفت :با توجه به رکود موجود و مسئولیت اجتماعی ،دولت باید با حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان زمینه رقابت آنان با کالاهای خارجی را ایجاد نماید .