مراسم تجلیل از عوامل اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه CBR سال 93 در بهزیستی کرمان با حضور مدیران کل بهزیستی و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و نماینده دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان، دراین مراسم عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه تجلیل از دست اندرکاران اجرای طرح CBR درکرمان بمنزله برنامه ریزی برای اجرای این طرح در سال آینده می باشد ،

گفت : اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه که با همراهی دولت و مردم اجرا می شود نهایت همکاری و تعامل بین دو بخش حاکمیت و مردم را می رساند که می توانند در کنارهم اثر بخشی بیشتر و نتایج مطلوبتری را در اجرای چنین طرحهایی داشته باشند.

وی افزود : تجربه نشان داده است که بخش حاکمیت به تنهایی دراجرای اینگونه طرحها ،موفقیت چندانی ندارد اما حضور مردم برای ارائه خدمت به مردم و هم نوعانی که نیاز به همراهی و یاری دارند با کیفیت بهتر و مطلوبتر صورت می گیرد.
مدیرکل بهزیستی ضمن تقدیر از همراهی کمیساریای عالی سازمان ملل و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، تسهیلگران افاغنه و جمعی از پرسنل بهزیستی بویژه کارشناس توانبخشی مبتنی برجامعه بهزیستی کرمان که با جدّیت و پشتکار هر ساله طرح CBR را در مناطق مختلف اجرا می کنند ،گفت : همراهی پزشکان به عنوان افراد خیّر و ارائه خدمات تخصصی پزشکی به افاغنه نیازمند ساکن دراستان کرمان همتی بزرگ است که تنها با نگاه انسان دوستانه دنبال می شود.
درادامه این مراسم شمس الدینی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی نیز گفت : اداره کل اتباع و مهاجرین استان کرمان اولویت برنامه های خود را برای اتباع خارجی بویژه افاغنه ساکن دراستان کرمان درراستای اجرای برنامه های فرهنگی و آموزش قرار داده تا این میهمانان با دست پر و توانمند برای اداره کشور خود ار ایران خارج شوند.
وی با تاکید براینکه برای توانمند سازی اتباع خارجی باید تلاش کرد، افزود: اجرای طرح CBR توانبخشی مبتنی برجامعه ، فعالیتی ارزشمند و ماندگار است که باید با همکاری بهزیستی و صرف اعتبار بیشتر از سوی سازمان ملل در سال آینده افراد بیشتری را دراین طرح حمایت نمود.
محرک نماینده دفتر کمیساریای عالی نیز گفت : تلاشمان برهمکاری بیشتر و اجرای طرح با موفقیتی بیش از سالهای گذشته در آینده می باشد تا بتوانیم از معلولین و افراد نیازمند برای توانمند سازی قدمی برداریم.
وی افزود: اعتبار دفتر کمیساریای عالی درکرمان برای اجرای طرح حمایت از صد نفر در سال 93 بود که با همکاری بهزیستی بیش از 400 نفر در طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه مورد حمایت قرار گرفتند.
گفتنی است درادامه این طرح از تمامی افرادی که دراجرای طرح CBR همکاری داشتند با اهداء لوح سپاس تجلیل شد.