به مناسبت فرارسیدن سوم خرداد ماه کودکان مهدهای کودک با تجمع در مقابل بهزیستی شهرستان کرمان سالروز آزاد سازی خرمشهر را گرامی داشتند.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین تجمع کودکان با دردست داشتن پلاکاردهایی چون «خرمشهر را خدا آزاد کرد و خرمشهر آزاد شد »همراهی خود را با شهیدان انقلاب ، رزمندگان و ایثارگران را در روز «مقاومت ، ایثار و شهادت »اعلام نمودند.
گفتنی است دراین تجمع مدیرکل بهزیستی جمعی از مدیران مهدهای کودک و کارشناسان حضور داشتند.