کودکان مهدهای کودک شهر کرمان با تجمع در برابر دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در کرمان حمایت خود را از کودکان مظلوم غزه اعلام کردند.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان طی این مراسم کودکان کرمانی با سردادن شعارهائی خواستار رفع محاصره غزه و پایان دادن به جنگ دراین منطقه شدند تا کودکان غزه بیش از این قربانی جنگ و خشونت دراین نقطه از جهان نشوند.

دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان هدف از این اقدام مهد های کودک استان کرمان را همراهی و حمایت از کودکان مهد های کودک از کودکان جنگ در غزه دانست و گفت : خشونت علیه کودکان غزه موجب آن شده تا جهان در برابر این اقدام عکس العمل از خود نشان دهد و امروز کودکان کرمانی به منظور حمایت از انان در این محل تجمع نموده اند.