جلسه هم اندیشی مسئولیت اجتماعی با حضور مدیر کل ، معان امور اجتماعی ، معاون مشارکت ها و اشتغال ، رئیس مرکز هم اندیشی ، رئیس روابط عمومی بهزیستی استان کرمان و رئیس بهزیستی جیرفت ، رئیس اتاق بازرگانی و مسئول کمیسیون اجتماعی اتاق بازرگانی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان در این جلسه با اظهار خرسندی از اقدام خوب ، بی نظیر و فاخر اتاق بازرگانی در تشکیل کمیسیون اجتماعی گفت : این اقدام ارزشمند اتاق بازرگانی عاوه بر مسئولیت فرهنگی – اجتماعی و ارزشی مورد قبول خداوند نیز قرار می گیرد. چرا که تولید اندیشه ، ایده و محتوا یکی از ابزار  مؤثر در تحقق مسئولیت و سلامت اجتماعی است .

وی با بیان اینکه اقدامات اجتماعی بهزیستی استان کرمان برای فراهم کردن شرایط مطلوب زندگی اجتماعی در سال های اخیر مبنی بر مطالعات و بررسی های اجتماعی منطقه طراحی شده ، اظهار داشت : تیم موجود در بهزیستی استان کرمان با تمام توان و دانش تجربه همکار و همراه کمیسیون اجتماعی اتاق بازرگانی خواهند بود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با تشریح وضعیت اجتماعی استان کرمان گفت : علیرغم گرایش ها و تعصبات فرهنگی – مذهبی – اعتقادی اما متاسفانه بروز و شیوع آسیب های اجتماعی در موضوعاتی چون اعتیاد – خشونت – همسر آزاری و کودک آزاری سرعت گرفته  که ناآگاهی – ناکافی بودن دانش اجتماعی و انکار واقعیت از دلایل اصلی این سرعت است.

وی با اشاره به وجود5 میلیون و 500 هزار نفر  بیمار دچار اعتیاد در سال های 95و96 گفت : طبق پیش بینی های انجام شده این آمار در سال 97 به 7 میلیون افزایش خواهد یافت که اگر این تعداد در میانگین بعد خانوار تقسیم شود جمعیت زیادی از پیامدهای آسیب زای اعتیاد در رنج خواهند بود .

ایشان خشونت را یکی دیگر از پدیده های آسیب زا توصیف کرد و گفت خشونت علیه زنان و کودکان رتبه بالایی را به خود اختصاص داده ا که متاسفانه پدیده شوهر کشی نیز ناشی از خشونت علیه زنان و کودکان است .

صادق زاده با تشریح پیچیدگی های به وجود آمده در مسیر توانمندسازی گروه های تحت حمایت به دلیل عدم مهارت آموزی ، ناآگاهی افراد جامعه و نوسانات اقتصادی موجود گفت : آنچه که می تواند کمیسیون مسئولیت اجتماعی را در تحقق اهداف خود یاری نماید تولید محتوا و دانش و ایده در زمینه های خیر رسای و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی است .

سید مهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان در این جلسه با اشاره به اینکه مسئولیت اجتماعی هیچگاه در اتاق بازرگانی مغفول  نمانده است اظهار داشت :  بهزیستی ناظر بر فعالیت های اجتماعی می باشد و اجرای این فعالیت هارا مدیریت می کند  ، نقش بازرگانان ، تجار و صنعتگران را در حوزه فعالیت  و مسئولیت های اجتماعی موثر می داند  .

وی گستره اقدامات خیرخواهانه و تولی گری را  در فعالیت های اجتماعی را بسیار گسترده دانست و گفت : ذات حوزه تجارت با خیر و مسئولیت اجتماعی همراه است و ختم فعالیت های اقتصادی  زمانی رخ می دهد که تجربه و ثروت به دست آمده را وقف مسئولیت اجتماعی می نماید .

طبیب زاده با تشریح دلایل تشکیل کمیسیون اجتماعی در اتاق بازرگانی گفت : شواهد موجود نشان می دهدکه با توجه به پراکندگی و هم پوشانی زیاد در حوزه مسئولیت های اجتماعی و خیر خواهی و صدور مجوزهای متعدد در این موضوع ، تشکیل کمیسیون اجتماعی  اتاق می تواند به تدوین نقشه راه ، تقسیم وظائف بین خیریه ها و شناسایی اولویت های خیر خواهی منجر شود .

رئیس اتاق بازرگای کرمان با تاکید بر ضرورت اولویت بندی وظایف در حوزه مسئولیت های اجتماعی گفت : نظر به امکانات وسیع ، منابع موجود مالی و غیر مالی ، شکل دهی انجمن خیرین و اولویت بندی زمینه های خیرخواهی با ارائه خدمات مناسب می توان کیفیت زندگی  افراد مختلف جامعه را بهبود بخشید .

در ادامه هر یک از اعضاء به بیان نظرات و پیشهادات خو پرداختند و برای توانمندسازی و  مقتدر سازی گروه های هدف و ساماندهی امور خیرخواهی بین بهزیستی و اتاق بازرگانی تفاهم می شود.