در روز عید سعید قربان مردم خداجو و نوع دوست استان کرمان بیش از هشت هزار کیلوگرم گوشت قربانی خود را به مراکز و مجتمع های بهزیستی در سراسر استان کرمان تحویل دادند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، فریبا لشکری معاون موسسات غیر دولتی و مشارکتهای مردمی بهزیستی با بیان مطلب فوق گفت : همچون سالهای گذشته تمامی مراکز و مجتمع های وابسته به بهزیستی بویژه مراکز نگهداری معلولین ، آسایشگاههای سالمندان ، شیرخوارگاه مادر کرمان ، مراکز شبه خانواده و برخی موسسات خیریه مرتبط در کنار بهزیستی ،که کار حمایت از معلولین و خانواده های نیازمند تحت حمایت بهزیستی را انجام می دهند از صبح روز عید قربان آماده دریافت گوشت قربانی و سایر نذورات و هدایای مردمی بودند و این مهم تا پایان روز عید عید قربان همچنان ادامه داشت .

لشکری افزود : بنا به اطلاعات رسیده از ادارات بهزیستی شهرستانها . در مجموع در روز عید قربان 8171 کیلوگرم گوشت قربانی تحویل مراکز بهزیستی شده است .
معاون مشارکتهای مردمی اداره کل بهزیستی استان کرمان ارزش ریالی این میزان گوشت جمع آوری شده را قریب 2287880000 ریال اعلام کرد و افزود: در مجموع نسبت به عید قربان سال گذشته 5/35 درصد رشد تحویل گوشت قربانی به مراکز بهزیستی استان کرمان را شاهد بوده ایم .
فریبا لشکری با قدردانی از هم استانیهای نوع دوست گفت : بخشی از گوشتهای جمع آوری شده در مراکز شبانه روزی معلولین و کودکان بی سرپرست مصرف خواهد شد و مابقی در اسرع وقت با نظارت مددکاران تحویل خانواده های دارای معلول ، زنان سرپرست خانوار ، خانواده ها ی دارای سرپرست از کار افتاده نیازمند و… می شود.
معاون اداره کل بهزیستی استان کرمان گفت ، کار توزیع هم اکنون در حال انجام است.