ترویج و توسعه فرهنگ نماز در خانواده و پاسخگویی درست به پرسش های دینی خانواده ها در کاهش آسیب ها و نابسامانی های اجتماعی تاثیر بسزایی دارد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان: جلسه ستاد اقامه نماز با حضور مدیرکل ، معاون امور اجتماعی بهزیستی ، دبیر ستاد اقامه نماز ،کارشناسان و روحانیون با هدف ترویج فرهنگ نماز در مراکز تحت نظارت بهزیستی برگزار شد.

عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه در 14 مرکز از خانه های کودکان و نوجوانان روحانیون به عنوان مربی وظیفه آموزش مسائل دینی را بر عهده دارند ، اظهار داشت  : برای ارائه نسخه واقعی از دین به افراد متخصص و آگاه نیازمندیم.

وی با تاکید بر آموزش اقامه نماز در مراکز گفت : در جشنواره ای که تحت عنوان فرهنگی – ورزشی هر سال در سطح کشور برگزار می شود فرزندان مراکز بهزیستی مقام اول را کسب می کنند.

صادق زاده با بیان اینکه ترویج فرهنگ نماز و تشریح مسائل دینی در بین خانواده ها اولویت مهم بهزیستی می باشد افزود : ترویج و توسعه فرهنگ نماز در خانواده و پاسخگویی درست به پرسش های دینی خانواده ها در کاهش آسیب ها و نابسامانی های اجتماعی تاثیر بسزایی دارد.

 مدیر کل بهزیستی استان گفت: مهدهای کودک ، و سنین کودکی بستر مناسبی برای ترویج فرهنگ نماز و نهادینه شدن اصول دینی در کودکان می باشند که این نهادینه سازی را می توان به صورت غیر رسمی در قالب شعر ، بازی و قصه گویی به کودکان آموزش داد.

وی با تاکید بر گسترش فرهنگ نماز در بین خانواده ها افزود: با اجرای طرح خانواده مطهر در بین زنان سرپرست خانوار که از 2سال پیش شروع شده است که دوره های آموزشی برای 500زن سرپرست خانوار پیش بینی شده است.

محمد مهدی کازرونی دبیر ستاد اقامه نماز استان برخورداری از یک دستورالعمل جمع تربیتی برای همه مراکز را ضروری دانست و گفت : چنین دستور العملی علاوه بر گزینش مربیان متخصص به موضوعات دینی و آگاه به نیازهای کودکان و نوجوانان می تواند به ترویج فرهنگ نماز سرعت بخشد