وقوع زلزله پنج دیماه 1382 دربم ، دنیا را متأثر از این حادثه نمود و موجب آن شد تا جهان در سوگ این اتفاق بنشیند و اینک که یک دهه از این رویداد تلخ می گذرد ، هنوز هستند قلبهایی که در فراق عزیزان خود مالامال غم اند و با اندوه سالروز زمین لرزه بم را گرامی می دارند.

امسال نیز به رسم انسان دوستی و به پاس گرامیداشت یاد و خاطره جان باختگان زلزله بم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره از دست رفتگان به بازماندگان این حادثه تسلیت گفته و از خداوند منان خواهان صبر برای آنان و عفران الهی برای سفر کرده ها می باشیم.

دکتر رضا عباسی
مدیرکل