معاون هماهنگی موسسات غیردولتی، اشتغال و مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان کرمان خواستار حضور فعال شهرستان راور در موضوع مشارکت و حمایت شد و گفت: تشکل‌ها، موسسات غیردولتی و کلینیک‌های مددکاری در شهرستان راور ایجاد شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از بهزیستی شهرستان راور، جلسه شورای مشارکت‌های مردمی بهزیستی شهرستان راور با حضور فرماندار ، معاون هماهنگی موسسات غیردولتی، اشتغال و مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان کرمان، معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری شهرستان راور، کارشناس مسئول معاون مشارکت های مردمی و اشتغال استان، روسای اداره بهزیستی، تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، اوقاف و امور خیریه ، مدیریت شبکه بهداشت و درمان ، معاون شهردار ، رئیس و اعضای شورای شهر  و جمعی از خیرین شهرستان در محل دفتر فرمانداری برگزار شد.

علیرضا وحیدزاده معاون هماهنگی موسسات غیردولتی، اشتغال و مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان کرمان نیز در این نشست به خدمات مختلف سازمان بهزیستی از جمله پیشگیری از معلولیت‌ها، آسیب‌های اجتماعی ، تهیه جهیزیه ،کمک هزینه ازدواج ، هزینه‌های درمان اشاره کرد و افزود:  با افزایش سطح مطالبات اجتماعی و  همچنین با توجه به کمبود اعتبارات خدمات ارائه شده ناکافی است  و برای جبران کمبودها به  مشارکت و حمایت مردم نیاز است.

معاون هماهنگی موسسات غیردولتی، اشتغال و مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان کرمان به تشکیل ، نحوه اداره و اعضا شورای مشارکت مردمی در شهرستان اشاره کرد و گفت:  نقش سایر دستگاه‌ها از جمله اوقاف ، شهرداری به عنوان یک مکانیزم جبرانی حمایتی در کنار بهزیستی در انجام خدمات موثر است .

وحید‌زاده خواستار حضور فعال شهرستان در موضوع مشارکت و حمایت شد که نتیجه آن منجر به سرازیر شدن بخش عظیمی از منابع سازمان به شهرستان می‌شود خاطرنشان‌ کرد: تشکل‌ها، موسسات غیر دولتی و کلینیک‌های مددکاری در شهرستان راور ایجاد شود.

ابراهیمی معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری شهرستان در این نشست از طرح‌های بنیاد برکت و زمینه ایجاد اشتغال در شهرستان به عنوان یک فرصت عنوان کرد و خواستار همکاری سازمان ها  در این زمینه شد. 

انتهای پیام/