در آستانه حلول ماه مبارک رمضان ، ستاد اجرایی ضیافت مهر رمضان با تشکیل جلسه نهایی خود ، آخرین بررسی ها را پیرامون چگونگی و نحوه اجرایی این طرح درماه رمضان انجام داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در این جلسه که با هدف انجام بررسیهای نهایی در خصوص نحوه اجرای طرح ضیافت مهر رمضان در سطح استان برگزار شد. مسئولین کمیته های مختلف به ارائه گزارش فعالیتهای آماده سازی کمیته های خود جهت هرچه بهتر اجرا شدن طرح پرداختند. برپایه این خبر ، طرح ضیافت مهر رمضان ، طرح کشوری است که همه ساله درایام ماه مبارک رمضان توسط بهزیستی با هدف آشنایی هرچه بیشتر مردم با ماموریتهای بهزیستی ، حضور مردم و خیرین ، مسئولین در مراکز و دیدار با معلولین و فرزندان مقیم این مراکز ، اطعام مددجویان ، جذب کمکهای مادی و معنوی مردم و… انجام می شود.