مدیر کل بهزیستی استان کرمان به همراه مشاورجوان سازمان بهزیستی کشور و رئیس اداره بهزیستی شهرستان بردسیر از منزل تعدادی از مددجویان شهر گلزار بردسیر بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان رفع مسائل و مشکلات مددجویان را یک وظیفه دانست و گفت : مددکاران و کارشناسان حوزه های تخصصی بهزیستی باید بیش از پیش وضعیت مددجویان تحت پوشش را رصد و با راه حل های سریع و منطقی جهت کنترل و کاهش مشکلات مددجویان اقدام نمایند.

وی با اشاره به ماموریت های متعدد بهزیستی در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اظهار داشت : فعال سازی تیم تخصصی و عملیاتی به منظور بررسی و تحلیل مسائل اجتماعی منطقه گلزار شهرستان بردسیر با مداخلات بهنگام به کاهش و کنترل آسیب ها کمک می کند .

صادق زاده در این بازدید از ایجاد یک کارگروه علمی تخصصی جهت کنترل و کاهش معلولیت ها با توجه به آمار بالای معلولین بخش گلزار خبر داد و گفت: ایجاد یک کارگروه علمی و تخصصی در بخش گلزار جهت کاهش معلولیت ها و مداخلات پیشگیرانه جهت رفع مسائل و مشکلات جامعه هدف امری ضروری است .