شورای هماهنگی رفاه ادارات زیر مجموعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به مناسبت هفته بهزیستی و تامین اجتماعی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و مدیران ادارات عضو شورای رفاه برگزار شد .

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با اشاره به کنترل دغدغه ها  و مشکلات مردم جامعه گفت : سازمان بهزیستی به عنوان متولی مسائل اجتماعی یکی از سازمان های موثردر کاهش آسیب های اجتماعی  در جامعه می باشد .

 وی با اظهار تاسف از بروز رخدادها و ناهنجاریهای اجتماعی متفاوت در جامعه بیان کرد : وقتی جامعه در رفتارهای خلاف عرف و قانون شکل می گیرد اگر این رفتارها کنترل نشود به ناهنجاریهای اجتماعی تبدیل به      می شوند .

 عباس صادق زاده با اشاره به ورود همه دستگاه ها به مسائل اجتماعی جامعه عنوان کرد : امروز جامعه دچار مسائل متفاوت اجتماعی شده بنابر این باید از طریق برنامه های علمی در کنترل این مسائل تلاش کنیم تا به آسیب اجتماعی تبدیل نشوند .

 وی اظهار داشت : دغدغه دولت یازدهم مسائل اجتماعی روز جامعه می باشد و به همین منظور در برنامه ششم توسعه با نگاهی متفاوت به سازمان بهزیستی به عنوان محور مسائل اجتماعی ، مسئولیت های سنگین بر عهده این سازمان گذاشته شد .

 ایشان با ابراز نگرانی از شیوع بالای اعتیاد در جامعه  گفت : نبود  برنامه عملیاتی و ساختاری در زمینه مسائل اجتماعی در جامعه باعث بروز آسیب های متعدد در اجتماع شده است و متاسفانه خانواده ها به دلیل کمبود دانش و آگاهی به شیوع این آسیب ها دامن می زنند.

 وی افزود : برای کاهش آسیب های اجتماعی افراد را در مقابل مسائل فردی و اجتماع مسئول بدانیم و برای استفاده از دانش نخبگان و دانشگاهیان در مسائل اجتماعی  زمینه ورود آنان را به دغدغه ها و مشکلات جامعه مهیا کنیم .

 مدیر کل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه 10 مرکز جامع خدمات بهزیستی در 10 شهرستان کمتر برخوردار دائر شده است ؛ افزود : با حمایت وزارت رفاه اجتماعی  و در هفته بهزیستی تعداد 147 اورژانس اجتماعی در سطح کشور دائر شده است که 7 از این تعداد 7  اورژانس اجتماعی  متعلق به استان کرمان است .

 محمد رضا فتوت تبریک هفته بهزیستی و تامین اجتماعی گفت : تقویت سازمان هایی که متولی مسائل اجتماعی هستند و اهداف مشترکی دارند  برای پیشرفت جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی موثر می باشد .

وی خاطرنشان کرد : مسائل اقتصادی همانند موضوعات اجتماعی مهم می باشد ،اگر به مسائل اقتصادی و معیشت مردم توجه شود و همه سازمانها بایک هدف  در راستای سلامت و رفاه حال  مردم جامعه گام بردارند می توانیم  شاهد کاهش آسیب های اجتماعی باشیم .

 ایشان با اشاره به نام گذاری سال 96 به نام  اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال بیان کرد : حوزه کاری سازمان ها باید بر مبنای این شعار برنامه ریزی شود و امیدواریم بر اساس همدلی و همکاری سازمان ها بتوانیم مشکلات موجود در جامعه را برطرف کنیم .