به مناسبت آغاز هفته بهزیستی وبه میزبانی امام جمعه شهرستان قلعه گنج نشست مشورتی 23نفر از ائمه جماعات ورئیس بهزیستی برگزار شد:

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی  استان کرمان دراین نشست مشورتی که امام جمعه ورئیس اداره تبلیغات اسلامی نیز حضورداشتند به استناد تفاهمنامه منعقده، ائمه جماعات بعنوان سفیران وهمیاران بهزیستی آگاهسازی مردم وترویج فرهنگ پیشگیری ازاعتیاد ومعلولیتها از طریق تریبون نماز جماعت در دستور کار قرار می دهند
بنا به اعلام اکبردستجردی رئیس بهزیستی قلعه گنج : این تفاهمنامه باهدف آموزش مردم در نماز جمعه وجماعت منعقدشده است  از بروز برخی از آسیبها که ماشه چکان آسیب های شدید وغیرقابل جبران می باشد پیشگیری شود